contact via email: ahti@ahtiparviainen.net

Artist statement:

Sensuality – You´re innocent when you dream.

My work is about sensuality. Sensuality is often connected with Eros. In my work, however, sensuality is more than an experience produced by the senses.
It is conscious presence in the moment, it is intuition, it is a state of mind that enriches our experiences and our memories.

Watching another human being can be a sensual experience.
The same feeling can be made by a phenomenon or an event in our surroundings: rain falling down the window, grains winding down the surface of wood or a fire that is constantly alive and moving.
In addition thoughts, expectations or longings may arouse strong feelings, even though the experience is not physical.

In my work the emphasis is not only in the pictures themselves, but in the images, feelings and expectations that the viewers can identify with and to which they may add some sentiments of their own.

My work reflects my own states of mind and my personal strong experiences. I wish to share this with the viewers. I have created these pieces of art in the purpose of sharing an experience with the viewer.
The experience is always new and personal despite the availability of numerous amounts of images and pictures suggesting sensuality. The work often contains surprises.
On taking a closer look unexpected elements may be discovered. These elements may bring a new point of view to the matter in focus.

Sharing experiences, providing a possibility to identify with, connecting with feelings and states of mind have always been the cornerstones in my work.

Käsittelen teoksissani sensuaalisuutta.

Sensuaalisuus yhdistetään usein aistillisuuteen ja erokseen. Teoksissani sensuaalisuus on paitsi sitä, myös enemmän kuin aistien tuottama kokemus.
Se on tietoista läsnäoloa hetkessä, se on intuitiota, se on mielentila, joka värittää kokemuksemme ja muistomme. Toisen ihmisen katsominen voi olla sensuaalinen kokemus.
Saman tunteen voi synnyttää jokin ilmiö tai tapahtuma ympäristössämme: ikkunalasia pitkin valuva sade, puunpinnan kiemurtelevat syyt tai jatkuvasti elävä ja liikkuva tuli.
Myös ajatuksemme, odotuksemme tai kaipauksemme voivat herättää voimakkaita tunteita, vaikka kokemus ei olekaan kehollinen.

Teoksissa kysymys ei ole pelkistä kuvista, vaan mielikuvista, tunteista ja odotuksista, joihin katsoja voi samaistua ja liittää niihin omia tuntemuksiaan.

Teokseni ovat hyvin henkilökohtaisia, ne syntyvät omista mielentiloistani ja voimakkaista kokemuksista.
Haluan jakaa tämän tilan katsojien kanssa.
Olen tuonut tänne nämä teokset, ja kun katsoja katsoo niitä, jaamme samalla kokemuksen.
Vaikka sensuaalisuutta on käsitelty paljon ja siitä kertovia kuvia tulee vastaan paljon, kokemus on aina uusi ja henkilökohtainen.

Teoksissa on usein yllätyksiä. Lähempää katsottaessa kuvissa on yllättäviä elementtejä, jotka tuovat uuden näkökulman tarkasteltavaan asiaan.
Teokseni ovat aina liittyneet tunteisiin, mielentiloihin ja kokemusten jakamiseen ja tarjonneet mahdollisuuden samaistua.

Visual artist Ahti Parviainen